E.g., 07/17/2018
Saturday Saturday, Aug 04
04 Aug
Saturday Saturday, Aug 11
11 Aug