E.g., 08/19/2017
Saturday Saturday, Aug 19
19 Aug
Saturday Saturday, Aug 26
26 Aug